Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68

szukasz

Ремонт дороги національної дороги № 44 з маршрутом Ошвентсім — Скавіна —– Краків на відрізку від км 92+150 до км 101+900 разом з ремонтом мостів у населених пунктах: Великі Дороги км 94+967,77 — км 94+979,89 та Борек Шляхецький км 99+806,53 — км 99+818,68

December 16, 2023

Remont drogi krajowej nr 44 relacji Oświęcim – Skawina – Kraków na odcinku od km 92+150 do km 101+900 wraz z remontem mostów w miejscowościach: Wielkie Drogi km 94+967,77- km 94+979,89 i Borek Szlachecki km 99+806,53- km 99+818,68

Ремонт автомобільної дороги № 44 маршруту Ошвенцим — Скавіна — Краків на відрізку від км 92+150 до км 101+900 разом із ремонтом мостів у населених пунктах: Великі Дороги км 94+967,77 — км 94+979,89 та Борек Шляхецький км 99+806,53 – км 99+818,68

Вартість будівельних робіт: 6 988 700,00.

Євро Інвестор: GDDKiA.