Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071

szukasz

Реконструкція покриття (розширення та зміцнення) автомагістралі № 10 на ділянці від Торуня (Добжейевіце) до Блінно (кордон Мазовецького воєводства) від км 325+965 до км 377+256. Етап II, ділянка Вавржонково — Блінно (Ліпновський повіт) від км 340+675 до км 377+071.

December 16, 2023

Rekonstrukcja nawierzchni (rozbudowa i wzmocnienie) drogi krajowej nr 10 na odcinku Toruń (Dobrzejewice) – Blinno (gr. woj. mazowieckiego) od km 325+965 do km 377+256. Etap II odcinek Wawrzonkowo – Blinno (powiat lipnowski) od km 340+675 do km 377+071

Реконструкція покриття (розширення та зміцнення) автомагістралі № 10 на ділянці від Торуня (Добжейевіце) до Блінно (кордон Мазовецького воєводства) від км 325+965 до км 377+256. Етап II, ділянка Вавржонково — Блінно (Ліпновський повіт) від км 340+675 до км 377+071.

Вартість будівельних робіт: 48 755 630,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Головна дирекція доріг країни).