Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Реконструкція обласної дороги № 935, ділянка від перехрестя з дорогою № 45 в Раціборзі до меж міста Рибник

December 16, 2023

Реконструкція обласної дороги № 935, ділянка від перехрестя з дорогою № 45 в Раціборзі до меж міста Рибник.

Інвестор: Управління Обласних Доріг у Катовіцах.