Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550

szukasz

Реконструкція національної дороги № 2 на ділянці від Закрєт до Мінськ Мазовєцький від км 495+880 до км 516+550

December 16, 2023

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550


Реконструкція національної дороги № 2 на ділянці від Закрєт до Мінськ Мазовєцький від км 495+880 до км 516+550.

Вартість будівельних робіт: 22 425 000,00 євро.

Замовник: Головне управління доріг та автомобільних мостів (GDDKiA).