Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033

szukasz

Реконструкція дороги національної дороги № 62 на відрізку від м. Ляха до м. Вишків — І етап — від км 221+000 до км 233+033.

December 16, 2023

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od m. Łacha do m. Wyszków – I etap – od km 221+000 do km 233+033

Реконструкція національної дороги № 62 на відрізку від м. Ляха до м. Вишків — І етап — від км 221+000 до км 233+033.

Вартість будівельних робіт: 6 846 641,00.

Євро Інвестор: GDDKiA.