Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

szukasz

Реконструкція дороги країнами № 4 на ділянці від Махова до Ланцута км 527+456 — 613+767,30 разом із наглядом за виконанням робіт.

December 16, 2023

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut km 527+456 – 613+767,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

Реконструкція дороги країнами № 4 на ділянці від Махова до Ланцута км 527+456 — 613+767,30 разом із наглядом за виконанням робіт.

Вартість проєкту: 139 527 257,00 євро.

Замовник: GDDKiA.