Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

szukasz

Реконструкція дороги загального користування № 2 на ділянці від км 532+100 до км 563+480 та реконструкція перехрестя в м. Ігань від км 563+480 до км 564+400 у формі колового розв’язку

December 16, 2023

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 532+100 do km 563+480 oraz przebudowa skrzyżowania w m. Iganie od km 563+480 do km 564+400 na skrzyżowanie typu rondo

Реконструкція національної автодороги № 2 на ділянці від км 532+100 до км 563+480 та реконструкція перехрестя в м. Ігань від км 563+480 до км 564+400 у форму колової розв’язки.

Вартість будівельних робіт: 30 353 736,00 євро.

Замовник: Головне управління доріг та автомобільних мостів (GDDKiA).