Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

szukasz

Реконструкція вулиці Модлинської на ділянці від Мосту Грота Ровецького до мосту над Каналом Жеранським в Варшаві

December 16, 2023

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie

Реконструкція вулиці Модлинської на ділянці від Мосту Грота Ровецького до мосту над Каналом Жеранським у Варшаві.

Вартість проєкту: 29 375 000,00 євро.

Замовник: Столичне місто Варшава – Управління міських інвестицій в дороги (Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych).