Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

szukasz

Реконструкція вулиць та інженерних дорожніх споруд, які є частиною траси воєводської дороги № 503 в місті Ельблонг — етап І від площі Слов’янської до вулиці Оборонців Миру

December 16, 2023

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

Реконструкція вулиць та інженерних дорожніх об’єктів, які є частиною траси воєводської дороги № 503 в місті Ельблонг — етап І від площі Слов’янської до вулиці Оборонців Миру.

Вартість проекту: 23 497 612,00 євро.

Замовник: Муніципалітет міста Ельблонг (Gmina – Miasto Elbląg).