Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

szukasz

Підвищення інвестиційного потенціалу регіону — розширення мережі водопостачання та каналізації в місті Юзефув

December 16, 2023

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie

Підвищення інвестиційного потенціалу регіону — розширення водопровідно-каналізаційної мережі в місті Юзефув.

Вартість проєкту: 8 901 795,00 євро.

Інвестор: Місто Юзефув.