Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

szukasz

Проєкт та будівництво експрес-дороги S17 Варшава — Гребенне, ділянка — об’їзд Томашова Любельського

December 16, 2023

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego


Проєкт і будівництво автодороги експресного типу S17 Варшава — Гребенне, ділянка — обхід Томашова Любельського.

Вартість проєкту: 48 356 033,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Головна дирекція доріг країни).