Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

szukasz

Проєктування та будівництво автомагістралі S-5 Познань — Вроцлав на ділянці Корженсько (без вузла) — вузол Відава Вроцлав, розділене на завдання, Завдання 1, 2, 3

December 16, 2023

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w podziale na zadania, Zadanie 1, 2, 3

Проєктування та будівництво автодороги S-5 Познань — Вроцлав на ділянці Корженсько (без вузла) — вузол Відава Вроцлав, розділене на завдання, Завдання 1, 2, 3.

Загальна вартість проєкту: 474 748 406,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Генеральна дирекція автомагістралей і автодоріг у Польщі).