Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)

szukasz

Адаптація джерела ZW Катовіце до потреб ринку теплової енергії після 2015 року (проєктування та комплексне впровадження газомазутних котлів загальною потужністю близько 114 МВт разом із супутніми об’єктами на електростанції в Катовіце)

December 16, 2023

Dostosowanie źródła ZW Katowice do potrzeb rynku ciepła po roku 2015 (zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotłów gazowo-olejowych o mocy łącznej ok. 114 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi w Zakładzie Wytwarzania Katowice)


Адаптація джерела ZW Катовіце до потреб ринку теплової енергії після 2015 року (проєктування та комплексне впровадження газомазутних котлів загальною потужністю близько 114 МВт разом із супутніми об’єктами на електростанції в Катовіце).

Вартість проєкту: 16 635 000,00 євро.

Інвестор: TAURON Ciepło Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ).