Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork

szukasz

Покращення якості послуг перевезень шляхом поліпшення технічного стану залізничної лінії № 143 на ділянці від Калети до Ключборка

December 16, 2023

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork


Покращення якості послуг перевезень шляхом поліпшення технічного стану залізничної лінії № 143 на ділянці від Калети до Ключборка.

Вартість проєкту: 94 094 750,00 євро.

Замовник: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.