Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я ім. проф. Яна Мазуркевича у Прушкуві

December 16, 2023

Покращення енергетичної ефективності будівель Мазовецького Спеціалізованого Центру Здоров’я ім. проф. Яна Мазуркевича у Прушкуві.

Інвестор: Мазовецький Спеціалізований Центр Здоров’я ім. проф. Яна Мазуркевича — Творкі.