Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

szukasz

Очищення стічних вод на Живецькому півострові — Фаза II

December 16, 2023

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Очищення стічних вод на Живецькому півострові — Фаза II.

Вартість проєкту: 213 530 166,00 євро.

Інвестор: Міжгромадський Союз у справах Екології в Живці.