Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

szukasz

Очищення відходів у селищі Кнурів — будівництво та реконструкція систем каналізації

December 16, 2023

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Очищення відходів у селищі Кнурів — будівництво та реконструкція систем каналізації.

Вартість проєкту: 34 579 632,00 євро.

Замовник: Підприємство Водопостачання та Каналізації Товариства з обмеженою відповідальністю в Кнурові.