Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

szukasz

Організація господарства стічних вод на території агломерації Людвін, Гміна Людвін, Дратув, Домброва, Дратув-Колонія — етап І

January 3, 2024

Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin, Dratów, Dąbrowa, Dratów-Kolonia – etap I

Організація господарства стічних вод на території агломерації Людвін, Гміна Людвін, Дратув, Домброва, Дратув-Колонія — етап І.

Вартість проєкту: 1.162.216,00 євро.

Інвестор: Гміна Людвін.