Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

szukasz

Опіка над системою стічних вод у Сосновці

December 16, 2023

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu

Каналізаційна система у Сосновці.

Вартість проєкту: 26 773 000,00 євро.

Замовник: Гміна Сосновець.