Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

szukasz

Модернізація існуючої установки Блендингу Смарочних Олій на Виробничому Заводі ORLEN OIL у Тшебіні

December 16, 2023

Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Модернізація існуючої установки Блендингу Смарочних Олій на Виробничому Заводі ORLEN OIL у Тшебіні.

Вартість проєкту: Відповідно до умов контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: «ОРЛЕН ОЙЛ» Товариство з обмеженою відповідальністю.