Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

szukasz

Модернізація та розширення Закладу Утилізації Твердих Комунальних Відходів на вул. Забранецькій 2 у Варшаві

December 16, 2023

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

Модернізація та розширення Закладу Утилізації Твердих Комунальних Відходів на вул. Забранецькій 2 у Варшаві.

Вартість проєкту: 275 000 000,00 євро.

Інвестор: Міське Підприємство Очищення у м. Варшава ТОВ.