Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I

szukasz

Модернізація станції водопідготовки в Мосині, етап II, реалізована в рамках проєкту: Модернізація управління водопостачанням та водовідведенням для захисту водних ресурсів у Познані та околицях, етап I

December 16, 2023

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II realizowanego w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach, etap I

Модернізація станції водопідготовки в Мосині, етап II, реалізована в рамках проєкту: Модернізація управління водопостачанням та водовідведенням для захисту водних ресурсів у Познані та околицях, етап I.

Вартість проєкту: 48 734 795,00 євро.

Інвестор: AQUANET S.A.