Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

szukasz

Модернізація міської очисної споруди стічних вод разом із будівництвом системи санітарної каналізації у Гнєзно

December 16, 2023

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie

Модернізація міської очисної споруди стічних вод разом із будівництвом системи санітарної каналізації у місті Гнєзно.

Вартість проєкту: 13 983 791,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» Товариство з обмеженою відповідальністю у Гнєзно.