Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna

szukasz

Модернізація залізничної лінії E 30, етап II. Пілотне впровадження ERTMS/ETCS та ERTMS/GSM-R в Польщі на ділянці від Лєгниці до Венглінець — Бєлава Долна

December 16, 2023

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna

Модернізація залізничної лінії E 30, етап II. Пілотне впровадження ERTMS/ETCS та ERTMS/GSM-R в Польщі на ділянці від Лєгниці до Венглінець — Бєлава Долна.

Вартість проєкту: 33 364 278,00 євро.

Замовник: ПКП Польські Залізниці.