Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

szukasz

Модернізація залізничної лінії № 8, ділянка Варшава Окенце — Радом

December 16, 2023

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom

Модернізація залізничної лінії № 8, ділянка Варшава Окенце — Радом.

Вартість проєкту: 363 681 903,00 євро.

Замовник: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.