Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

szukasz

Мазурський генеральний план регулювання управління водопостачанням та водовідведенням у муніципалітетах регіону WJM – Агломерація Гіжицько

December 16, 2023

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko

Мазурський генеральний план регулювання управління водопостачанням та водовідведенням у муніципалітетах регіону WJM – Агломерація Гіжицько.

Вартість проєкту: 22 111 168,00 євро.

Інвестор: Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» агломерація Ґижицко Товариство з обмеженою відповідальністю.