Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody

szukasz

Контракт I: Модернізація станції очищення питної води — обробка осадів; Контракт II: Модернізація станції очищення питної води — технологія очищення води

December 16, 2023

Kontrakt I: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami; Kontrakt II: Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej - Technologia Uzdatniania Wody


Контракт I: Модернізація станції очищення питної води — обробка осадів; Контракт II: Модернізація станції очищення питної води — технологія очищення води

Вартість проєкту: 31 564 300,00 євро.

Інвестор: Міське Підприємство Водопостачання та Каналізації, ТОВ, Ряшів.