Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Забезпечення правильного управління стічними водами на території басейну річки Санка у Гміні Лішки

December 16, 2023

Забезпечення правильного управління стічними водами на території басейну річки Санка у Гміні Лішки.

Вартість проєкту: 17 860 109,00 євро.

Інвестор: Гміна Лішки.