Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych

szukasz

Доставка, монтаж, пуск в експлуатацію та обслуговування вітрового фермерства Wicko потужністю 40 МВт, включаючи супутню інфраструктуру, а також фінансування інвестиції у формі лізингу та інших фінансових інструментів

December 16, 2023

Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych

Доставка, монтаж, пуск та обслуговування вітряної ферми Wicko потужністю 40 МВт разом із супутньою інфраструктурою, а також фінансування інвестицій у формі лізингу та додатково інших фінансових інструментів.

Вартість проєкту: Згідно з умовами контракту, його вартість є конфіденційною інформацією. Інвестор: «BELS INVESTMENT» Товариство з обмеженою відповідальністю (TAURON Ekoenergia).