Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

szukasz

Гданський Проєкт Міського Транспорту — Етап III A завдання 3.12 Реконструкція трамвайних колій на вулицях Нові Огороди і Картуська на ділянці від вулиці 3 Травня до термінала Сьєдльце.

December 16, 2023

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III A zadania 3.12 Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odc. od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce

Гданський Проєкт Міського Транспорту — Етап III A завдання 3.12 Реконструкція трамвайних колій на вулицях Нові Огороди і Картуська на ділянці від вулиці 3 Травня до термінала Сьєдльце.

Вартість проєкту: 167 801 337,00 євро.

Замовник: Міська компанія Гданських комунальних інвестицій.