Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)

szukasz

Встановлення системи ERTMS/ETCS рівень 2 на лінії Е20 Куновіце — Тересполь (з виключенням варшавського вузла).

December 16, 2023

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E20 Kunowice - Terespol (z wyłączeniem węzła warszawskiego)

Встановлення системи ERTMS/ETCS рівень 2 на лінії Е20 Куновіце — Тересполь (з виключенням варшавського вузла).

Вартість проєкту: 176 750 000,00 євро.

Замовник: Польські залізничні лінії ПКП Акціонерне товариство.