Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

szukasz

Будівництво та розширення обласної дороги № 682 на ділянці від Лапи до Марковщизни

December 16, 2023

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna

Будівництво та розширення обласної дороги № 682 на ділянці від Лапи до Марковщизни.

Вартість проєкту: 48 857 484,00 євро.

Замовник: Воєводство Подляське — Подляський Управління Обласних Доріг у Бялімстоку.