Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II

szukasz

Будівництво під’їзних доріг (національних) до II мостової переправи у Плоцьку — Етап I. Будівництво ділянки I та II

December 16, 2023

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II

Будівництво під’їзних доріг (національних) до II мостової переправи у Плоцьку — Етап I. Будівництво ділянки I та II.

Вартість будівельних робіт: 22 570 402,00 євро.

Інвестор: Місто Плоцьк.