Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво продуктопроводу Боронув — Тжебіня

December 16, 2023

Будівництво продуктопроводу Боронув – Тжебіня.

Інвестор: PERN S.A.