Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00

szukasz

Будівництво об’їзної дороги навколо міста Бродниця на автомобільній дорозі національного значення № 15 від км 298+462,20 до км 299+944,00

December 16, 2023

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00

Будівництво об’їзної дороги навколо Бродниці на автомобільній дорозі національного значення № 15 від км 298+462,20 до км 299+944,00.

Вартість будівельних робіт: 11 964 181,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Генеральна дирекція доріг країни).