Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

szukasz

Будівництво об’їзної дороги для Ярослава на автомобільній трасі № 4 від Єнджижовице до Корчова.

December 16, 2023

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa

Будівництво об’їзної дороги для Ярослава на автомобільній трасі № 4 від Єнджижовице до Корчова.

Вартість будівельних робіт: 89 743 019,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Головна дирекція доріг та автомагістралей в Польщі).