Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

szukasz

Будівництво об’їзної дороги — вулиця Героїв Варшави, вулиця Героїв Вестерплатте в місті Остролєка

December 16, 2023

Budowa Obwodnicy – ulica Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka

Будівництво об’їзної дороги — вулиця Бохатерів Варшави, вулиця Бохатерів Вестерплатте в місті Остролєка.

Вартість проєкту: 7 078 798,00 євро.

Інвестор: Місто Остролєка.