Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

szukasz

Будівництво об’їзної дороги навколо Іновроцлава в межах доріг № 15 і 25. Етап I від ДК 15 до ДК 25

December 16, 2023

Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25

Будівництво об’їзної дороги Іновроцлава на автомобільних трасах № 15 і 25. Етап І від Дорожньої траси № 15 до Дорожньої траси № 25.

Вартість будівельних робіт: 89 751 149,00 євро.

Замовник: GDDKiA (Головна дирекція залізничного дорожнього будівництва в Польщі).