Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

szukasz

Будівництво об’їзної дороги міста Красник в межах національних доріг № 19 Сувалки — Ржешув і № 74 Кельце — Красник

December 16, 2023

Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik

Будівництво об’їзної дороги міста Красник в межах національних доріг № 19 Сувалки — Ржешув і № 74 Кельце — Красник.

Вартість проєкту: 28 854 970,00 євро.

Замовник: Головне управління доріг та автомобільних мостів (GDDKiA).