Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво нової будівлі Головної Садиби Національного Архіву у Кракові

December 16, 2023

Будівництво нової будівлі Садиби Національного Архіву у Кракові.

Інвестор: Національний Архів у Кракові.