Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво з’єднувального газопроводу, що з’єднує газотранспортні системи Республіки Польща та Литовської Республіки, разом з інфраструктурою, необхідною для його експлуатації на території Мазовецького та Підляського воєводств, тобто Південної ділянки газопроводу Польща — Литва — Завдання 1 від газокомпресорної станції Головчице I разом із запірною системою до кордону Мазовецького воєводства, протяжністю приблизно 72,5 км

December 16, 2023

Будівництво з’єднувального газопроводу, що з’єднує газотранспортні системи Республіки Польща та Литовської Республіки, разом з інфраструктурою, необхідною для його експлуатації на території Мазовецького та Підляського воєводств, тобто Південної ділянки газопроводу Польща — Литва — Завдання 1 від газокомпресорної станції Головчице I разом із запірною системою до кордону Мазовецького воєводства, протяжністю приблизно 72,5 км.

Інвестор: GAZ-SYSTEM S.A.