Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво з’єднувального газопроводу, що з’єднує газотранспортні системи Республіки Польща та Литовської Республіки, разом з інфраструктурою, необхідною для його експлуатації на території Мазовецького та Підляського воєводств, тобто Південної ділянки польсько-литовського газопроводу — Завдання № 2 — від кордону Мазовецького воєводства, приблизно км 72,5 до приблизно км 157,2 в гміні Малий Плоцьк, село Рудка Скрода, протяжністю приблизно 84,7 км

December 16, 2023

Будівництво з’єднувального газопроводу, що з’єднує газотранспортні системи Республіки Польща та Литовської Республіки, разом з інфраструктурою, необхідною для його експлуатації на території Мазовецького та Підляського воєводств, тобто Південної ділянки польсько-литовського газопроводу — Завдання № 2 — від кордону Мазовецького воєводства, приблизно км 72,5 до приблизно км 157,2 в гміні Малий Плоцьк, село Рудка Скрода, протяжністю приблизно 84,7 км.

Інвестор: GAZ-SYSTEM S.A.