Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

szukasz

Будівництво герметичної установки, як доповнення до існуючої системи компостування в Закладі Утилізації в Гданську

December 16, 2023

Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku

Будівництво герметичної установки, як доповнення до існуючої системи компостування в Закладі Утилізації в Гданську.

Вартість проєкту: 14 839 950,00 євро.

Інвестор: Заклад Утилізації ТОВ, Гданськ.