Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво газопроводу між Вітницею та Горжувом Великопольським і газової мережі в Кострижині над Одерою — Етапи II і III

December 16, 2023

Будівництво газопроводу між Вітницею та Горжувом Великопольським і газової мережі в Кострижині над Одерою — Етапи II і III.

Інвестор: Польська Газова Компанія Товариство з обмеженою відповідальністю.