Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

szukasz

Будівництво газопроводу високого тиску DN700 MOP 8,4MPa на маршруті Рацібуж — Освенцим разом з інфраструктурою, необхідною для його обслуговування, а також будівництво Системної Станції Редукційно-Вимірювальної SSRP Сушеч разом з відгалуженням DN300. Ділянка L1 SNO Станьковіце — ZZU Охоєц.

December 13, 2023

Obrazek wyróżniający


Будівництво газопроводу високого тиску DN700 MOP 8,4MPa на маршруті Рацібуж — Освенцим разом з інфраструктурою, необхідною для його обслуговування, а також будівництво Системної Станції Редукційно-Вимірювальної SSRP Сушеч разом з відгалуженням DN300. Ділянка L1 SNO Станьковіце — ZZU Охоєц.

Інвестор: GAZ-SYSTEM АО.