Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

szukasz

Будівництво автостради A1, ділянка H — вузол Заводзьє (без вузла) — вузол Вожниці (з вузлом) (довжина ділянки 16,7 км від км 442+500 до км 459+200), Ділянка I — вузол Вожниці (без вузла) — вузол Пирзовице (без вузла) (довжина ділянки приблизно 15,2 км від км 459+200 до км 474+350)

December 16, 2023

Budowa autostrady A1, Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200), Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Будівництво автостради A1, ділянка H — вузол Заводзьє (без вузла) — вузол Вожниці (з вузлом) (довжина ділянки 16,7 км від км 442+500 до км 459+200), Ділянка I — вузол Вожниці (без вузла) — вузол Пирзовице (без вузла) (довжина ділянки приблизно 15,2 км від км 459+200 до км 474+350).

Вартість проєкту: 152 375 295,00 євро.

Замовник: GDDKiA.