Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót

szukasz

Будівництво автостради A-4 Тарнув-Ржешув, ділянка від вузла Ржешув Центральний до вузла Ржешув Схід разом із наглядом за виконанням робіт

December 16, 2023

Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odc. węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód wraz z nadzorem nad realizacją robót


Будівництво автостради А-4 Тарнув-Ржешув, ділянка від вузла Ржешув Центральний до вузла Ржешув Схід разом із наглядом за виконанням робіт.

Вартість проєкту: 98 716 973,00 євро.

Замовник: GDDKiA.