Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Termy Warmińskie

news

Warmia Thermae

October 18, 2022

Termy Warmińskie

Warmia Thermae

Project value: 24.125.000,00 euro
Investor: Lidzbark County

0