Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szlak żeglarski, zachodniopomorskie

news

The West Pomerania Shipping Route – the tourist ports network

October 18, 2022

Szlak żeglarski, zachodniopomorskie

The West Pomerania Shipping Route – the tourist ports network

Project value: 24.552.354,00 euro
Investor: West Pomeranian Regional Tourist Organisation

0