Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

news

Rzeszów Airport – Extension and modernization of airport infrastructure

October 19, 2022

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Rzeszów Airport – Extension and modernization of airport infrastructure

Project value: 24.698.572,00 euro
Investor: Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.

0